Apartment 14, 72-80 Argyle Street, PICTON NSW 2571

Apartment 14, 72-80 Argyle Street, PICTON NSW 2571

2 1 1 Sold
8 Falkland Place, ST ANDREWS, NSW 2566

8 Falkland Place, ST ANDREWS, NSW 2566

3 2 Sold
8 Falkland Place, ST ANDREWS NSW 2566

8 Falkland Place, ST ANDREWS NSW 2566

3 2 2 Rented
7 Yanderra Road, YANDERRA

7 Yanderra Road, YANDERRA

4 2 4 Sold
61 Fraser Street, Tahmoor NSW

61 Fraser Street, Tahmoor NSW

3 1 2 Sold
59 Lindesay Street, CAMPBELLTOWN NSW 2560

59 Lindesay Street, CAMPBELLTOWN NSW 2560

7 3 2 Sold
51-53 Moorland Road, TAHMOOR, NSW 2573

51-53 Moorland Road, TAHMOOR, NSW 2573

5 2 1 $$949,000
51 River Road, TAHMOOR NSW 2573

51 River Road, TAHMOOR NSW 2573

4 2 2 $$799,000 - $849,000
5 – 7 Belair Road BUXTON NSW 2571

5 – 7 Belair Road BUXTON NSW 2571

3 1 6 $$430,000
4A Park Way, CAMDEN PARK

4A Park Way, CAMDEN PARK

4 2 1 Sold
42 Carlton Rd, THIRLMERE, NSW, 2572

42 Carlton Rd, THIRLMERE, NSW, 2572

3 1 2 Sold
38 – 40 Kader St, BARGO NSW 2574

38 – 40 Kader St, BARGO NSW 2574

5 2 3 Sold