19 Erith Road, BUXTON NSW 2571

19 Erith Road, BUXTON NSW 2571

4 2 1 Sold
12 Erith Rd, Buxton NSW 2571

12 Erith Rd, Buxton NSW 2571

1 1 2 Sold
Apartment 14, 72-80 Argyle Street, PICTON NSW 2571

Apartment 14, 72-80 Argyle Street, PICTON NSW 2571

2 1 1 Sold
34 Pirrillie Street, HILL TOP

34 Pirrillie Street, HILL TOP

4 2 2 Sold
26 Westbourne Ave, THIRLMERE NSW 2572

26 Westbourne Ave, THIRLMERE NSW 2572

4 2 1 Sold
7 Yanderra Road, YANDERRA

7 Yanderra Road, YANDERRA

4 2 4 Sold
8 Falkland Place, ST ANDREWS, NSW 2566

8 Falkland Place, ST ANDREWS, NSW 2566

3 2 Sold
42 Carlton Rd, THIRLMERE, NSW, 2572

42 Carlton Rd, THIRLMERE, NSW, 2572

3 1 2 Sold
18 Loddon Crescent, CAMPBELLTOWN, NSW 2560

18 Loddon Crescent, CAMPBELLTOWN, NSW 2560

3 3 3 Sold
26 Red Gum Drive, BRAEMAR NSW 2575

26 Red Gum Drive, BRAEMAR NSW 2575

4 2 2 Sold
13 Wallaroo Road, BUXTON

13 Wallaroo Road, BUXTON

3 1 2 Sold
59 Lindesay Street, CAMPBELLTOWN NSW 2560

59 Lindesay Street, CAMPBELLTOWN NSW 2560

7 3 2 Sold