22 Orange Road, BUXTON

22 Orange Road, BUXTON

3 1 1 Sold
69 East Parade, BUXTON

69 East Parade, BUXTON

4 2.5 4 $$995,000 - $1,039,000
55 Boundary Road, BUXTON NSW 2571

55 Boundary Road, BUXTON NSW 2571

3 2 6 Rented
100 Colo Street, COURIDJAH NSW 2571

100 Colo Street, COURIDJAH NSW 2571

3 2 2 Sold
30 Greetham Road, BUXTON NSW 2571

30 Greetham Road, BUXTON NSW 2571

3 1 Sold
18 Dutton Road, BUXTON NSW 2571

18 Dutton Road, BUXTON NSW 2571

6 3 4 Sold
12 Matcham Rd BUXTON NSW 2571

12 Matcham Rd BUXTON NSW 2571

4 3 4 Sold
14 Matcham Road, Buxton NSW 2571

14 Matcham Road, Buxton NSW 2571

2 2 2 Sold
22 Matcham Road, BUXTON NSW 2571

22 Matcham Road, BUXTON NSW 2571

3 1 1 Sold
19 Erith Road, BUXTON NSW 2571

19 Erith Road, BUXTON NSW 2571

4 2 1 Sold
100 Colo Street, COURIDJAH

100 Colo Street, COURIDJAH

3 2 2 $$899,000 - $949,000
12 Erith Rd, Buxton NSW 2571

12 Erith Rd, Buxton NSW 2571

1 1 2 Sold